فوق برنامه ها

زبان

در رابطه با زبان آموزی تحقیقات نشان داده است کودکانی که زبان دوم می آموزند در زبان مادری نسبت به افراد یک زبانه مهارت بیشتری کسب می کنند.

هنر

یادگیری و رشد فعالیت های خلاق و آموزش تفسیر و تاویل زیبایی شناسی هنری و تصویری، حین رشد کودکان، مهم تر از دیگر فاکتورهای رشد و یادگیری آن هاست.

ورزش

ورزش باعث افزایش قدرت در ماهیچه ها و استخوان ها است و حتی افزایش تمرکز در مدرسه را بهبود می بخشد. ورزش یک جزء حیاتی از رشد هر کودکی است.

کامپیوتر

در دنیای تکنولوژی محور امروز و پیشرفت روز افزون آن کودکان ما نیازمند آمادگی برای ورود به دنیایی هستند که کامپیوتر نقطه مرکزی آن محسوب می شود .

ویژه برنامه ها

جشنواره بازي

ویژه برنامه نشاط پایدار

اخبار در اندیشمند


Notice: Trying to get property 'base' of non-object in /home/school/public_html/wp-content/plugins/mehrdesign-addons/inc/functions.php on line 0