پیش دبستان و دبستان مبتکر اندیشمند

تغییر و تحول در نظام مدیریتی کشور گزینه ای غیر قابل انکار به موازات پیشرفــت سریع علم و تکنــولوژی در سراسر جهان است . در این میان نظام آموزش و پرورش ایران مانند دیگر کشورها از این تغییر و تحول به دور نمانـده است و دچار تغیــیر و چالش هایی شده است .

آموزش و پرورش به عنوان اساسـی ترین نهاد آموزشی – تربیتی کشور با تعـامل اثر بخش و جامع نگر ، همسو با دیگر ارکان فرهنگی و تربیتی باید بستری مناسـب برای رشد و شکوفایی استعدادهایی را فراهم سازد که امروز پشــت میزهای کلاس درس نشسته اند و در فردایی نه چندان دور آینده سازان کشورشان خواهند بود .

مدارس اندیشمند به عنوان مجمــوعه ای پیشـگام و با استفاده از کادری مجـرب و متعهد مانند دیگر مدارس برتر ایران با توجه به سرعت بالای پیشرفت مباحث...

ادامه ...
پیش دبستان و دبستان مبتکر اندیشمند

اخبار

مقالات

    محتوای اصلی مقاله

بیشتر