برگزاری جشن غنچه ها و شکوفه ها

برگزاری جشن شکوفه ها و غنچه ها در روز سه شنبه مورخ 98/6/26

 

اولیاء گرامی ، احتراماً بدینوسیله از شما دعوت می شود تا در جشن شکوفه ها و غنچه های عزیزانمان شرکت نمائید.

زمان : روز سه شنبه مورخ 98/6/26

آدرس : انتهای بلوار فردوس ، سالن اجتماعات امام علی (ع)