مراسم گرامیداشت روز دانش آموز

روز دانش آموز ، روز حماسه آفرینان عرصه علم و دانش گرامی باد .

برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانش آموز ، مورخ 98/8/13

گزارش تصویری