هفته وحدت گرامی باد

میلاد نبی اکرم (ص)  ، حضرت محمد (ص) بهانه خلقت و قرآن ناطق امام صادق (ع) ، آغاز هفته وحدت مبارک باد .