جشنواره دختران پاییز و جشنواره یلدا

برگزاری جشنواره یلدا و جشنواره دختران پاییز روز شنبه مورخ 98/9/30 با حضور گروه موسیقی و هنری

گزارش تصویری