معاینات پزشکی پایه چهارم

معاینات پزشکی دانش آموزان پایه چهارم با حضور خانم دکتر صابونی

گزارش تصویری