برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور کلیه دانش آموزان روز یکشنبه مورخ 98/9/24

گزارش تصویری