برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان و تقدیر از سرکار خانم جلال زاده روز سه شنبه مورخ 98/7/6

گزارش تصویری