برگزاری روز جهانی کودک

برگزاری روز جهانی کودک با حضور پرشور کلیه دانش آموزان

گزارش تصویری