اطلاع رسانی تعطیلی مدارس ابتدایی روز ۹۸/۱۰/۲۹

باسلام  

اولیای گرامی به اطلاع می رساند به علت بارش برف مدارس  مقاطع ابتدای و متوسطه دوره اول امروز ۲۹/۱۰/۹۸تعطیل می باشد

 

گزارش تصویری