پیش دبستان و دبستان مبتکر اندیشمند

تغییر و تحول در نظام مدیریتی کشور گزینه ای غیر قابل انکار به موازات پیشرفــت سریع علم و تکنــولوژی در سراسر جهان است . در این میان نظام آموزش و پرورش ایران مانند دیگر کشورها از این تغییر و تحول به دور نمانـده است و دچار تغیــیر و چالش هایی شده است .

آموزش و پرورش به عنوان اساسـی ترین نهاد آموزشی تربیتی کشور با تعـامل اثر بخش و جامع نگر ، همسو با دیگر ارکان فرهنگی و تربیتی باید بستری مناسـب برای رشد و شکوفایی استعدادهایی را فراهم سازد که امروز پشــت میزهای کلاس درس نشسته اند و در فردایی نه چندان دور آینده سازان کشورشان خواهند بود .

مدارس اندیشمند به عنوان مجمــوعه ای پیشـگام و با استفاده از کادری مجـرب و متعهد مانند دیگر مدارس برتر ایران با توجه به سرعت بالای پیشرفت مباحث علمـی در جهان حرکت کرده است و با هدف استعداد یابی و استعدادپروری سعی در محــور قرار دادن  دانش آموزان نموده است و با ایجاد بستر مناسب برای کسب مهـارت های پایه ، مدرسه را به محلی برای شکوفایی دانش آموزان خود تبدیل نموده است .

ما مدعی تفاوت هستیم . توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و ارائه برنامه های متفاوت با رویکردهایی متفاوت ، جهت اندیشمند شدن فرزندان ایران زمین .

باشد تا با یاری خداوند بتوانیم سال تحصیلی دیگری را آغاز و با سرافرازی به پایان برسانیم.