بهداشت

🌈بارعایت بهداشت فردی، درحفظ سلامت خودوخانواده مان کوشاباشیم.💉💊
☄بهداشت زیرمجموعه پیشگیری به شمارمی آیدکه همیشه مقدم بردرمان است وبیش ازهرچیزشامل آموزش خودمراقبتی است که ابعادجسمانی، روانی _عاطفی، اجتماعی ومعنوی دارد.⚘
🍏هدف ما،آموزش نکات بهداشتی درجهت تغییرسبک زندگی ودست یابی به همه ابعادسلامت یعنی جسمانی،روانی _عاطفی،اجتماعی ومعنوی است.🍁
🍎امیدکه دردستیابی به این مهم، باماهمراه باشید.🎆
🌟باقری_مراقب سلامت مجموعه اندیشمند🌠

توصیه های مراقبتی هنگام آلودگی هوا

به مناسبت ۱۰ آذرماه روزجهانی ایدز

جشنواره سفیران سلامت

پوسترهای ویژه مانورسراسری زلزله

کلیپ آموزشی نکات ایمنی درخانه هنگام زلزله

رعایت نکات بهداشتی ویژه بازگشایی مدارس در روزهای کرونایی

بهداشت عمومی

مراقبت از کلیه ها

دیابت چیست

پیشگیری از دیابت

آموزش ساخت جعبه کمک های اولیه

پیامهای بهداشتی

نکات بهداشتی


Notice: Trying to get property 'base' of non-object in /home/school/public_html/wp-content/plugins/mehrdesign-addons/inc/functions.php on line 0