اهداف آموزشی در مقطع ابتدایی در سه حیطه روانی، حرکتی، شناختی و عاطفی تعیین شده است که دانش آموزان باید در پایان این دوره توانایی های لازم را کسب نمایند.

از مهم ترین اهداف این مقطع به موارد زیر می توان اشاره کرد:
  
* پرورش استعداد ها و خلاقیت ها 
* بهبود قـدرت بـدنی و جسـمـانی
* آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی
* پـیـشـرفت اخـلاقـی و اعتـقـادی دانـش آمـوزان در فـضای مـناســب آمـوزشـی
*آموزش خواندن،نوشتن، محاسبه و برقراری معاشرت اجتماعی با سایر اعضاء اجتماع 

 

مجموعه علمی آموزشی اندیشمند در راستای تحقق اهداف مورد نظر با همکاری آموزگاران متخصص با تجربه به کارگیری برنامه های آموزشی متنوع و خلاقانه در فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان را هدایت می کند. یادگیری دانش آموزان را هدایت می کند.برنامه های تعیین شده در این مرکز آموزشی که به جهت تحقق اهداف آموزشی مقطع ابتدایی به شرح زیر می باشد.
  • تهیه و تولید کلیپ های آموزشی مؤثر جهت ایجاد انگیزه در یادگیری 
  • استفاده از کارگاه ریاضی نرم افزار آموزشی اندیشمند به جهت سهولت تدریس و ماندگاری آن 
  • استفاده از کتاب های کمک درسی ( کتاب یارهای اندیشمند ) فارسی، ریاضی و علوم جهت تعمیق یادگیری 
  • تدریس مفاهیم علوم در فضای آزمایشگاهی مجهز و مناسب 
  • استفاده از سامانه جامع یادگیری اندیشمند در فضای مجازی 
  • آموزش مؤثر آنلاین در محیط  Adobe connect
  • برگزاری ارزشیابی های مستمر تکوینی به صورت هفتگی و ماهانه  ( تشریحی – تستی ) و همچنین آزمون های پیشرفت تحصیلی
  • برگزاری کلاس های فوق برنامه هوش، زبان انگلیسی، کامپیوتر، در مقاطع پیش دبستان، اول، دوم، سوم، آواشناسی  

 

با توجه به اصول برنامه ریزی درسی، برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که موجب تقویت انگیزه و نشاط دانش آموزان شده و فراگیری را افزایش دهد و با برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه انطباق بیشتری داشته باشید.طبق بودجه بندی تعیین شده در تدریس کتب از طرف آموزش و پرورش ، گروه آموزشی مجموعه اندیشمند در فضای مجازی برنامه ی هفتگی زیر را اعلام می نماید.

 

 

 

 

 

 

<div

>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سامانه جامع مدیریت یادگیری اندیشمند، بخشی تحت عنوان پرونده دانش آموزی طراحی شده است که شامل مواردی مانند اطلاعات فردی، مطالعات، نمرات کلاسی، کارنامه، آمار ورود انضباطی، فرهنگی، مشاوره ای می باشد که دانش آموز با مراجعه به هر قسمت می توان وضعیت آموزشی خود را بررسی نماید. ضمن این که مسئولین اجرایی همچون مدیریت و معاونت های آموزشی هر پایه می توانند جهت مشاهده روند پیشرفت تحصیلی وتعیین نقاط قوت و ضعف دانش آموزان را رویت کنند

 

 


Notice: Trying to get property 'base' of non-object in /home/school/public_html/wp-content/plugins/mehrdesign-addons/inc/functions.php on line 0