فوق برنامه ها

زبان

در رابطه با زبان آموزی تحقیقات و بررسی ها نشان داده است کودکانی که زبان دوم می آموزند در زبان مادری نسبت به افراد یک زبانه مهارت بیشتری کسب می کنند.

هنر

یادگیری و رشد فعالیت های خلاق و آموزش تفسیرو تاویل زیبایی شناسی هنری وتصویری، حین رشد کودکان، مهم تر از دیگر فاکتورهای رشد و یادگیری آن هاست.

ورزش

ورزش باعث افزایش قدرت درماهیچه ها و استخوان ها است و حتی افزایش تمرکز در مدرسه را بهبود می بخشد. ورزش یک جزء حیاتی از رشد هر کودکی است.

کامپیوتر

دردنیای تکنولوژی محور امروز و پیشرفت روز افزون آن کودکان ما نیازمند آمادگی برای ورود به دنیایی هستند که کامپیوتر نقطه مرکزی آن محسوب می شود .

اخبار در اندیشمند

جشن شب یلدا

جشن شب یلدا

روز دانش آموز

جشن روز دانش آموز

نشاط پایدار

ویژه برنامه نشاط پایدار